top of page

Výměna a vrácení zboží

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, lze zboží nechat opravit. Po celou dobu životnost zboží se vztahuje oprava zboží.

Zboží ušité na zakázku a na míru nelze reklamovat.

Případné reklamace jsou posuzovány individuálně. Kupující je povinen hlásit prodávajícímu závadu ihned po převzetí zboží. Za poškození způsobené dopravcem e-shop nezodpovídá. Na zakoupené zboží je poskytována záruční doba. 

O reklamaci nás informujte telefonicky nebo emailem.  Lhůta pro vyřízení reklamačního řízení je 30 dnů. Pokud bude reklamace uznána ve Váš prospěch, bude Vám vrácena částka na Váš účet, nejpozději však do 14-ti dnů od přijetí reklamovaného zboží.

Formulář na vrácení zboží v balíčku přiložen nebude, šetřím tímto naše lesy. Stačí mě kontaktovat s vrácením zboží buďto zprávou na instagramu, emailem nebo na telefonním čísle - uvedeno v záložce kontakty.

bottom of page