top of page

Obchodní podmínky

By M.eli

Se sídlem: Michaela Madejová, Hlavní třída 55/14, 736 01 Havířov

IČO: 07861753

 

Nejsme plátci DPH.

Zapsáno u živnostenského úřadu podle § 71 odst. 2, Magistrátu Města Havířov

.

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikatele Michaela Madejová, by M.eli (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího www.bymeli.cz

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Objednávka zboží

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář umístěný na webových stránkach www.bymeli.cz. Objednávkový formulář obsahuje informace o:

- Objednávaném zboží, které vloží kupující do elektronického nákupního košíku webového obchodu
- Počtu kusů objednávaného zboží
- Ceně za zboží
- Způsobu dopravy
- Informace o nákladech spojených s dodáním zboží

Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

Cena a platební podmínky

Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Cenu zboží a případné náklady spojené s balením a dodáním zboží (poštovné) dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu těmito způsoby - platbou předem na účet - 1973919173/0800, IBAN: CZ

polečně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčena podmínka o povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

Cena poštovného a dodací podmínky

Náklady na dodání zboží, nákladné a balné jsou uvedeny v objednávce kupujícího. Číslo zásilky obdrží kupující po expedici zboží do emailové schránky.

Cena poštovného je jednotná 65,- a způsob doručení je českou poštou, případně dle domluvy zásilkovou.

V případě nevyzvednutí zásilky kupujícím bude zásilka odeslána zpět prodávajícímu. 

Pokud je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s tímto dodatečným doručováním.

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím.

Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího.

bottom of page